Thank you for your interest!

Add free and premium widgets by Addwater Agency to your Tumblelog!


To hide the widget button after installing the theme:

 1. Visit your Tumblr blog's customization page (typically found at http://www.tumblr.com/customize).
 2. Click on Appearance.
 3. Click Hide Widget Button.
 4. Click on Save+Close.

For more information visit our How-To's page.

Questions? Visit us at tumblr.addwater.com

[close this window]

1) Convos with Batman.

 • Me:
  Siguro kapag nag asawa ka,kawawa sa'yo. At hindi pwede mag trabaho.
 • Him:
  Bakit naman?
 • Me:
  Syempre,kailangan gigising pa sa umaga para lang gumawa nang baon mo,ihahanda yung damit mo pamasok,ihahanda yung susuotin mo,ihahanda yung agahan mo,etc..
 • Him:
  Kaya nga sinasanay na kita mag luto para kapag dumating na yung panahon na yun,e sanay kana.

 1. onederstrucked posted this

Kaila Lean or just Kai for short.